Knud Vilby om regeringens udhulning af udviklingsbistanden

”En stærkt og utroligt nødvendig samlet og gennemtænkt kritik af en regering, der tænker kortsigtet uansvarligt og på alle måder usolidarisk i forhold til de store globale problemer.” lyder det fra den erfarne Knud Vilby som kommentar til 175 ulandsorganisationers åbne brev til regeringen: ”Stop udhulningen af udviklingsbistanden. Det er kortsigtet at undergrave den langsigtede udviklingsbistand for at afhjælpe den akutte krise i Ukraine. Vi skal huske helheden og det lange perspektiv”, lyder det.

Hør Knud Vilby her nedenfor uddybe sin mening i interview til netradioen Flygtninge og Fred d. 12. april 2022

Man kan også  læse de 175 ulandsorganisationers åbne brev til regeringen på Globalnyt https://globalnyt.dk/aabent-brev-til-regeringen-stop-udhulningen-af-udviklingsbistanden/ sammen med uddybende udtalelser

Som eks. på forfatteren Knud Vilbys alsidige virke med relevans for forståelsen af udviklingsarbejdet drejer sig om så bringes her link til et tidligere interview fra 2012, hvor Knud Vilby fortæller om sin bog  “UDSAT! optegnelser om liv og Nød”, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt. https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/120112Vilby-udsat64.htm

Knud Vilbys Facebookside ”Knud Vilby” har adressen https://www.facebook.com/knud.vilby og mailadresse er knud@vilby.dk

Den erfarne ulandskyndige Knud Vilby har tidligere været formand for Mellemfolkeligt Samvirke og skrevet adsillige bøger om udviklingshjælp og -forhold samt højnet ulandsdebatten
med velplacerede indlæg

Skriv et svar