90-årige Henning Sørensen om livet som pacifist og nuet

I anledning af at Henning Sørensen, mangeårige pacifist aktiv i den pacifistiske organisation Aldrig Mere Krig,  d. 14. april 2022 fylder 90 år , så har netmediet Flygtninge og Fred og Dialog på Frederikshavn Lokalradio  bedt ham fortælle fra livet som pacifist især hvad der må have interesse for alle yngre mennesker der tager deres liv i demokrati alvorligt. Men vi kommer også til at høre om Henning Sørensens anden hovedinteresse afholdssagen. Interviewet foregik d. 5. april 2022 (Man finder lydlinket her nederst)

Læs gerne et udvalg af Henning Sørensens læserbreve fra årene 2009-2012 på 120406Laeserbreve-af-HEnningSoerensen

Mere information om Aldrig Mere Krig  kan findes på https://aldrigmerekrig.dk/ og på Facebooksiden ”Aldrig Mere Krig” på https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/– Og om Danmarks Afholdsforening som åbenbart nu hedder “Landsforeningen For Ædru Livsstil” med Facebooksiden https://www.facebook.com/Landsforeningen-For-%C3%86dru-Livsstil-1500228010271780/

Henning Sørensens forfatterskab omfatter bl.a. ”Krudt uden Kugler” udgivet af Hovedland i 2002. og – Fra mit livs skraldespand på forlaget Indtryk i 1992. – Bøgerne ”Ned med den fordømte snaps – en biografi og inspirationsbog om afholdsagitatoren Lars Larsen-Ledet”, og “Afholdsbevægelsen i Norden- mangfoldighed, historie, inspiration” kan stadig købes.

Jf Henning Sørensens omtale så er her Flygtninge og Freds interviews og optagelser fra

Afsløring af mindesten for militærnægtelse og fred i Grib Skov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig  i 1918 og verdens 2. første militærnægterlov d. 13. dec. 1917 med bl.a. taler af Henning Sørensen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Knudsen, Anne Marie Helger, Peter Larsen, Børge Persson m. fl. https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

Opfordring til danskerne om at flage på halv lørdag d. 5. september 2009 på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, – som en protest mod den tiltagende danske militarisme. https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/090810HenningSFlaghalv5.sep64.htm–               Og igen d. 5. september 2010 mod krig og militarisme  https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/100816HenningSHalvflag5.9.64.htm–      Samt atter  en opfordring i 2016  om at flage på halv  https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/160828HenningS-flag-paa-halv-5sept96.htm

Hør hyldesten til den danske kulturpersonlighed Henning Sørensen på hans 80-års fødselsdag i 2012 om hans engagement for afholdssagen som mangeårig formand for Danmarks Afholdsforening, fredssagen, socialismen, fagbevægelsen, grundtvigianismen og i modstanden mod EU mm https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/120414-0Henningvelk64.htm

Hør interview i 2014 med den navnkundige pacifist om sin ungdomstid som militærnægter i Oksbøllejren og hvad det fører med sig – resten af livet. https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/140707HenningS-NaegteriOksoel64.htm

Den 85-årige pacifist Henning Sørensen fortæller om sit liv. .
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio hører vi her pacifisten, afholdsmanden, republikaneren, grundtvigianeren, socialisten og foredragsholderen og læserbrevsskribenten Henning Sørensen fortælle om sit liv i anledning af sin 85-års fødselsdag d. 14. april 2017. https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/170401HenningSoerensen-85aar96.htm

Desuden fra Henning Sørensens virke for afholdssagen: Den kendte formand for Danmarks Afholdsforening fortæller om årsmødet på Frederikshavn Sømandshjem i weekenden d 2-3. juni 2012, hvor han fratræder, samt om sit forfatterskab inkl. nyeste “Afholdsbevægelse i Norden”. https://flygtningeogfred.dk/dialog/lokalt/120526HenningSafholdsaarsm-Frh64.htm

Pacifisten Henning Sørensen – fra interview i 2014
Henning Sørensen efter indvielsestalen d. 11.11 kl 11 i 2008
Mindetavlen afsløret på 90-årsdagen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig i 1918 og verdens 2. første militærnægterlov d. 13. december 1917.
Talerne og militærnægterne kunstneren Peter Larsen, forfatteren Klaus Rifbjerg, kunstneren Anne Marie Helger, Henning Sørensen og højskolemanden Jørgen Knudsen.

 

Skriv et svar