Racismens ansigter i Danmark – hør debatmødet i Aarhus

Netradioen Flygtninge og Fred optog d. 19.3.2022 I anledning af FN’s internationale dag mod Racisme  et debatmøde på Café Mellemfolk i Aarhus med overskriften Racismens ansigter i Danmark jf også at Folketinget i øjeblikket arbejder på en national handleplan mod racisme, som mødet skal inspirere til.

Program:  

  • Velkomst – præsentation af mødets emne og mødedeltagere ved Lissi Bagge
  • Solveig Munk – fortæller om FNs racediskriminationsudvalg CERD, hvor den danske stat har været til eksamen  (1:20)
  • Jakob Krogh – Fra Randers mod Racisme – Hvordan kan vi definere racisme 2022 og hvad kommer den ”Nye Handleplan”, der er på vej” til at betyde?  (17:30-)
  • Yasin Rostami – fortæller om sine oplevelser med at bo på udrejsecentret Kærshovedgaard og besvarer spørgsmål  (30:36-51:20)

Mødet var arrangeret af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed, Mellemfolkeligt Samvirke og World against… ?

Man kan finde oplysninger om arrangøren Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed på Facebooksiden af samme navn med netadressen https://www.facebook.com/aarhusformangfoldighed/

Mellemfolkeligt Samvirke https://www.ms.dk/  https://www.facebook.com/msactionaid/

Tilhørne til mødet Racismens ansigter i Danmark i Cafe Mellemfolk i Aarhus
Hvem er det mon?
Fra mødet om Racismens ansigter i Cafe Mellemfolk

 

Skriv et svar