Krig og klimaødelæggelse hænger sammen.

Det er Carsten Andersen fra Aarhus mod Krig og Terror som her indleder med at,  det er velkendt, at klimaødelæggelse gør store områder ubeboelige på grund af oversvømmelse eller tørke. Det giver nye konflikter og krige om landområder, om vandressourcer og om mad. Det skaber flygtningestrømme, der kommer til langt at overstige noget, vi hidtil har set. Så for fredens skyld, er det vigtig at lave en ambitiøs og virkningsfuld indsats mod klimaforandringerne.

Det er mindre omtalt, at sammenhængen også går den anden vej. Krig er voldsomt ødelæggende for miljø og klima. Krigene efterlader store landområder ødelagte og uanvendelige og pulveriseringen af byerne umuliggør al tale om recykling af de knappe men spildte naturressourcer, hvortil kommer det ekstra indhug i uerstattelige naturressourcer, som genopbygningen  nødvendiggør og det giver alt sammen massiv ekstra CO2- belastning.

Og man kan her tilføje, at krige betyder forgiftning af befolkningernes sind med gensidige dehumaniserende fjendebilleder og had, som bliver forhindringer for det nødvendige globale tillidsskabende samarbejde om at løse klimaudfordringerne.

Carsten Andersen holdt sit foredrag d. 30. december 2022 og man kan læse manuskriptet på https://usercontent.one/wp/flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2023/01/221230Carsten-And.om-krig-og-klimakamp-til-Magasinet-rbejderen.pdf?media=1644878725

Interesserede er velkomne til at henvende sig til Carsten Andersen på mailadressen carsten@fred.dk

Udover at Carsten Andersen er aktiv i ”Aarhus mod Krig og Terror”  jf https://www.facebook.com/groups/533701207875832

så er Carsten også aktiv i ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark” jf  websitet http://www.atomvaabenforbud.nu/undgaa-atomkrig og på Facebook: Atomvaabenforbud.nu jf https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

og desuden aktiv i Fredsministerium jf https://www.fredsministerium.dk/ og Facebooksiden ” fredsministerium.dk” https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk

Del gerne podcasten her med Carstens foredrag

Carsten Andersen holder tale på vegne af Aarhus mod Krig og Terror d. 5. marts 2022
“Vi og klimaet har brug for nedrustning”

 

Skriv et svar