Støt borgerforslag om inkorporering af FN’s børnekonvention i dansk lovgivning.

Forslagsstiller Knud Vilby fortæller om den betydning som en inkorporering af FNs børnekonvention i dansk lov kan få for at få børnekonventionen respekteret i dansk forvaltningspraksis. Her henviser Knud Vilby til den bedre praksis der er blevet normen i Norge efter inkorporering. De lande som vi normalt sammenligner os med har inkorporeret børnekonventionen.

Sidste frist for at tilslutte sig borgerforslaget er d. 15. april 2023. Og ved opnåelse af 50.000 underskrifter er Folketinget forpligtet til at behandle borgerforslaget om inkorporering af FN’s børnekonvention i dansk lovgivning.

Adressen på borgerforslaget ”Inkorporering af FN’s børnekonvention i Dansk lovgivning”, der har nr ID: FT-12826 er https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12826 . Her kan man også læse begrundelsen, som Knud Vilby og 6 medforslagsstillere giver for, at det er nødvendigt at skrive under.

FN’s børnekonvention ratificeret af Danmark i 1989 https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6

FNs børneorganisation UNICEF har lavet en mere læservenlig udgave af børnekonventionen https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2022/11/Borns-rettigheder_FOLDER-digital.pdf 

Interviewet med Knud Vilby blev optaget d. 10. januar 2023 til Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred.

Ønsker man yderligere oplysninger eller har spørgsmål om borgerforslaget, så er man velkommen til at e-maile til Knud Vilby på knud@vilby.dk I øvrigt har Knud Vilby Facebook-profilen Knud Vilby på adressen https://www.facebook.com/knud.vilby

Del gerne vidt og bredt for at få flest mulige underskrifter på borgerforslaget

Borgerforslag om inkorporering af FNs børnekonvention i Dansk lovgivning
Borgerforslag om Inkorporering af FN’s børnekonvention i Dansk lovgivning Klik på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12826 
Knud Vilby er aktiv i bl.a. Bedsteforældre for asyl og som hyppig skribent om såvel sociale som globale udfordringer.

Skriv et svar