Martin Lemberg om Flygtninge som boksebold i EU’s asylpolitik

I anledning af det snarlige europaparlamentsvalg d. 9 juni har netmediet Flygtninge og Fred bedt Videnskabsmanden og flygtningeaktivisten Martin Lemberg-Pedersen redegøre her for den løbende debat om EU’s asylpolitik.
Det drejer især om evt. behandling af EU’s flygtninges asylsager udenfor Europa jf Rwanda-modellen, som kan medføre at godkendte mennesker med et anerkendt beskyttelsebehov kan blive henvist til et 3. land osv i en evig flygningekarrussel. selvom Danmark står udenfor EUs flygtningelovgivning, smitter denne alligevl af på Danmarks behandling af flygtninge typisk ved EUs stramninger hurtigt implementeres hvorimod de sjældnere humane forbedringer af flygtninges vilkår lades ude af betragtning.
Årsager til og evt. løsninger på det store og stadigt stigende  antal flygtninge i verden bliver her for en sjælden gang diskuteret som en følge af højspænding,  krige og den stigende strukturelle vold med sult, sygdom og død. Lemberg foreslår at begynde med at se og forhandle flygtningeudfordringen, som en integreret del af  international politik, som antallet af flygtninge med deres lidelser er afhængige af.
Martin Lemberg-Pedersen er associeret æresprofessor ved Warwick Universitets institut for politik og internationale studier (PAIS), og gæsteforsker ved Barcelona centre for international affairs (CIDOB). Han har været chef for politik og dokumentation ved Amnesty International Danmark, og associeret professor ved centre for advanced migration studies (AMIS), Københavns Universitet. Hans forskning dækker flygtninge og asylpolitik, post og dekoloniale tilgange, antiracisme, eksternalisering af grænsekontrol og militærindustriens politiske økonomi.
Man kan kontakte Martin Lemberg på  <martinlembergpedersen@gmail.com>…
Flygtningeeksperten Martin Lemberg. (“Thi den har ikke levet, som klog på det er blevet, som han ej først havde kær”)

Skriv et svar