Mindeord del 2 om Tove Krags væren og virke for flygtninge som del af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl

MINDEORD OM TOVE KRAG af Else Margrethe Holmberg:

“Tove døde den 30 september. Vi kan dårligt fatte, at hun ikke er her.

Igennem 12 år har vi – i Kongelundsgruppen, Bedsteforældre for asyl – haft det privilegium at arbejde sammen med Tove. Hendes virke i forhold til flygtninge og asylansøgere var båret af en stærk social indignation hånd i hånd med en stålsat tro på, at det nytter, når mennesker står sammen om at handle i en god sags tjeneste.

Der var, og er, al mulig grund til at harmes over de vilkår, som Danmark byder familier, børn og voksne, som søger asyl hos os. Det var den harme, som – i 2007 ved Sandholmlejren –  førte til dannelse af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl. Tove arbejdede utrætteligt for at udbrede viden blandt medborgere om asylansøgeres fortvivlede vilkår, og at påvirke det politiske system. Hun holdt sig ajour med den evigt skiftende, uigennemskuelige og stadigt strammere lovgivning.

Men frem for alt var Tove en personlig forpligtet, vedholdende støtte til talrige voksne og børn, hvis tilværelse var stort set uden håb. De sørger med os over tabet.

Det var berigende at arbejde sammen med Tove, at hente inspiration hos hende og mærke hendes varme nærvær.

Æret være Toves minde.

Else Margrethe Holmberg”

Lyt her nederst på siden til  Else Margrethe Holmbergs egne mindeord. Hvoraf det også fremgår, at Bedsteforældre for Asyl vil arbejde ufortrødent videre – helt i Tove Krags ånd.

Tove Krag foran Bedsteforældre for Asyls telt på Folkemødet på Bornholm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Krag sammen med Piku for hvem Tove betød så meget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Krag modtager en pris på vegne af BFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortælleren Else Margrethe Holmberg sammen med beber iKongelundslejren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hør om de rigtige svar på Bedsteforældre for Asyls quiz om dansk asylpolitik – samt samtale med Tove Krag om svarene.

https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/190613SamtaleMedToveKrag-BfA-mui-asylquiz96.htm

Bedsteforældre for Asyls hjemmeside https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/

Bedsteforældre for Asyls Facebookside https://www.facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl/  Bedsteforældre for Asyl

Mindeord om Mennesket Tove Krag og om hendes indsats for en fredelig verden for alle – Del 1.

Skriv et svar