Nedrustningsforhandler John Kierulf om FN’s traktat om forbud mod atomvåben og NPT.

Den tidligere diplomat og nedrustningsforhandler, John Kierulf, og her repræsentant for FN-forbundet, fortæller kort om FN-forbundets opfordring til den danske regering om at tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben og især om sine erfaringer fra deltagelse i det første møde mellem staterne som har tilsluttet sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben, TPNW, som trådte i kraft i 2022 samt kort om den 52 år gamle og stadig mere impotente Ikke-spredningstraktat, NPT, hvor atommagterne stadig misligholder og modarbejder deres forpligtelse til at nedruste deres atomvåben.

Efter en kyndig og sober gennemgang af FN’s traktat om forbud mod atomvåben og påpegning af den danske befolknings og regerings strudsepolitik overfor den akutte større fare for en altødelæggende atomkrig, så afslutter nedrustningseksperten med at anføre                                          3 grunde til at afskaffe atomvåben:

  1. Eksistensen af atomvåben er en trussel imod os alle og er en form for terror
  2. Atomvåben er ulovlige i henhold til den internationale humanitære folkeret
  3. Og de absurd høje udgifter som bare i 2021 var på 82;4 Milliarder dollars eller 613 mia. kr. som ellers kunne have været en stor hjælp til at nå FN’s verdensmål for bæredygtighed.

Interviewet blev optaget til netradioen ”Flygtninge og Fred” og Frederikshavn Lokalradio d. 6. september 2022. Hør via lydlinket nederst på denne side.

De væsentligste kilder, som John Kierulf har brugt er:
Reaching Critical Will www.reachingcriticalwill.org, – Arms Control Association https://www.armscontrol.org/  – The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) https://www.icanw.org/

Kilde til omtalen af atomvåbens mulige uoverskuelige globale skadevirkninger på mennesker og miljø er https://peaceandhealthblog.com/2022/08/15/limited-regional-nuclear-war-would-trigger-a-global-climate-catastrophe-according-to-new-study/  + tilhørende link

John Kierulf er fhv. diplomat og nedrustningsforhandler i Udenrigsministeriet. Han er ekspert i nedrustning og international ret og har skrevet bøgerne ”Nedrustning – i et folkeretligt perspektiv” og ”Disarmament under International Law”.

FN-forbundet, hvor John Kierulf er aktiv i Freds- og Konfliktløsningsudvalget, har hjemmesiden https://www.fnforbundet.dk/ og Facebooksiden https://www.facebook.com/FNforbundet.dk/  og for Nordjylland https://www.facebook.com/FNForbundetNordjylland

Den af John Kierulf omtalte ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, har en aktiv dansk partner “Forbyd Atomvåben – ICAN I Danmark” som kan kontaktes via følgende

Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann(at)gmail.com – tlf. 23 33 44 60
Helge Ratzer, helgeratzer(at)hotmail.com – tlf. 20 47 96 99

Jessie Seehuusen, jessie(at)smorumnet.dk – tlf. 51 37 34 68
Palle Bendsen, palle(at)noah.dk – tlf. 30 13 76 95

Og har hjemmesiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ og Facebooksiden ” Atomvaabenforbud.nu ”https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

Undgå Atomkrig – Forbyd Atomvåben! Hør Klaus Krogsbæk herom.

Du finder dette og mange andre tidligere indslag på netradioen “Flygtninge og Fred” om arbejdet for at få afskaffet atomvåben ved at bruge søgerubrikken  på https://flygtningeogfred.dk/

Bemærk endelig også billedet nederst her med “Death by a Thousand Red Lines: The Colossal Failure of the 10th NPT Review Conference” som der blev refereret til under interviewet.

Nedrustningsekspert John Kierulf fra FN-forbundet
Fra det første statspartner-møde i Wien d. 21-23 juni 2022

https://ploughshares.ca/pl_publications/death-by-a-thousand-red-lines-the-colossal-failure-of-the-10th-npt-review-conference/

 

Skriv et svar