Om civilsamfundets alternative rapport om den aktuelle systemiske racisme i Danmark.

Vi hører her Jette Møller, forperson for SOS Racisme, fortælle og debattere hovedpunkterne i den alternative rapport til FN’s Racediskriminationskomite om systemisk racediskrimination i Danmark. Det drejer sig især om racistiske bevægelser og deres virkninger  såsom ghettoloven og paradigmeskiftet og deres konsekvenser som man  nu ser folde sig ud. Interviewet med Jette Møller foregik d. 2. december 2020

Man finder selve rapporten ALTERNATIV RAPPORT OM DANMARK 2020 TIL KOMITEEN FOR AFSKAFFELSE AF RACEDISKRIMINATION her: https://drive.google.com/file/d/1Dj_nuaFY4ebtfvwg9N9_ggQhHft9QFwh/view

Følgende organisationer står bag rapporten: SOS Racisme Danmark, Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR), Demos, Refugees Welcome, Kvinder i Dialog, Muslimsk Ungdom i Danmark, Retspolitisk forening, Global Aktion, Almen Modstand (mod ghettopakken), ENAR Danmark (European Network against Racism)

Hjemmeside for Jette Møllers organisation SOS Racisme: https://sosracisme.dk/ – og Facebookside: https://www.facebook.com/sosracis.dk

Man kan kontakte Jette Møller via mailadressen  jette.moller@yahoo.dk eller tlf 60633399

Borgerforslag: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister”
ID: FT-04982
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982

Jette Møller, forperson for SOS Racisme

Skriv et svar