Claus Kolds fortæller om TurningPoints alternative vej til fred i verden

Med Claus Colds egne ord: ”TurningPoints Formålet er at medvirke til at trække verden væk fra fattigdom og vold ved at etablere arbejdspladser og udvikle politiet. TurningPoints er den koordinerende enhed af de to fokusområder, som udgør hver deres gren under TurningPoints: Pass It On (økonomi) og Politeia (social orden). Pass It On Skaber arbejdspladser, som skaber arbejdspladser. Demokratiske, selvejende virksomheder. Selvbærende med overskudsdeling. Politeia Underviser politiet i konfliktforståelse, konfliktløsning, og i hvordan man opbygger et politi, som befolkningen stoler på, og som befolkningen tør henvende sig til, når det er nødvendigt.”

TurningPoints er en ikke-statslig organisation, som arbejder med økonomi og sikkerhed ud fra den opfattelsse, at fattigdom og vold er tæt relateret. Kærneopgaven er at igangsætte og udvikle lokale demokratisk ledede Pas it On-projekter. Claus Kold bruger Gjellerup i Aarhus som et eksempel i Danmark, hvor udfordringen er høj arbejdsløshed. Et andet eks. Er i Guatemala hvor udfordringen er arbejdsløshed og vold og hvor Claus har mødt permakultur-landbrug, som han ser muligheder i.

I sit interview henviser Claus Kold til projektets hjemmeside http://www.turningpoints.eu/ hvor man kan læse mere om ideerne.  Men også til det seneste dansksprogede nyhedsbrev, og som nu er lagt på adressen 201124TurningPoints-Nyhedsbrev-Nr.4,2020 og indeholder omtaler af igangværende projekter bl.a Third Culture City i Gjellerup, hvor flygtninge skal samarbejde om at oprette andelsvirksomheder i deres hjemlande.

Kontakt Claus Kold, formand Hvedebjergvej 22, 8220 Brabrand.  Mobil: +45 21771077 Mail: clauskold@turningpoints.eu

Claus Kold

Skriv et svar