Tom Paamand fortæller om undertrykte nyheder og overraskende analyser i Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev

Tom får i sin gennemgang af det nys udkomne december-nummer af Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev inddraget pointerne fra de artikler, som her bringes i overskriftsform:
Hundrede sten for fred
– Svensk stenhugger hugger ordene Aldrig Mere Krig i sten på alverdens sprog.

FN-forbud mod a-våben træder snart i kraft
– FNs traktat er nu ratificeret i 50 lande, og træder derfor i kraft den 22. januar 2021.

Hop på – trods træg start for Borgerforslaget!

– En mulig debat i Folketinget får ikke kvikt Danmark tilsluttet atomtraktat, men kan starte processen.

Tysklands luftvåben træner atomkrig
– Selvfølgelig trænes der. Det nye er at de store medier denne gang skriver om øvelsen.

Klø til NATO for militærbedrag
– Danmark burde presse NATO til at følge dets erklærede formål: At bilægge strid ved fredelige midler!

Civilregionernes Hygiejniske Beredskab
– I slutningen af 1970erne udpegede alle kommuner områder til atomkrigens forventede massegrave.

Konstruktiv ikkevoldskamp skaber alternativer
– Større fokus på allerede nu at etablere de institutioner, man forestiller sig skal styre i fremtiden.

Folkepres skabte etiske investeringer
– Et kvantespring, at såkaldt ansvarlige investeringer nu kan trumfe rent økonomisk udbytte.

Christian Friis Bach hædret for hjælp til krigsramte
– Projektet Warfair hjælper krigs- og konfliktramte lande til at afsætte varer.

Krig er en tværpolitisk indsats i USA
– Græsrøddernes kamp for retfærdighed og fred er vigtigere end Det Hvide Hus.

… samt meget andet godt og fredeligt.
—————————————————
Læs hele nyhedsbrevet på http://aldrigmerekrig.dk/nybreve/AMK_Nyhedsbrev_2020-12.pdf

Både dette og alle tidligere numre kan findes på AMKs hjemmeside. Husk at artiklerne i vedlagte PDF ofte indeholder gode links til endnu flere oplysninger, samt at foreningens hjemmeside
http://AldrigMereKrig.dk/
holdes opdateret med aktuelle nyheder. Materiale på hjemmesiden finder ikke altid plads i Nyhedsbrevet, så kik forbi. AMK er også meget aktiv på Facebook:
http://Facebook.com/aldrigmerekrig

Bliv medlem:
http://aldrigmerekrig.dk/kontor/#medlem
eller støt via MobilePay 128443, så AMK kan arbejde for pacifismen!

Og støt gerne Borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087

Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

Tom Paamand, redaktør på Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev

Skriv et svar