Er det muligt at gøre militæret grønt eller er det bare grønvaskning?

Er det muligt at gøre militæret grønt eller er det bare grønvaskning?

Fred og Flygtninge beder her Palle Bendsen fra den hæderkronede miljøorganisationen NOAH om at kommentere et Facebook-indlæg af Martin Lidegaard, formand for udenrigspolitisk Nævn og forsvarspolitisk og udenrigspolitisk ordfører for Radikale Venstre:

”…Foreslog i morges sammen med Brian Mikkelsen at gøre Forsvaret til motor i Danmarks grønne omstilling med dets 26 mia. kr. store budget og 100.000 indkøb om året…” (læs resten på 210101Martin-Lidegaard-Groent-forsvar )

Miljøspecialisten Palle Bendsen leverer os en grundig og nuanceret analyse af Martin Lidegaards ideer og Palle Bendsen går f.eks dybt ind i en grøn power2x-problematiks mulige realisme.

Vi får også en drøftelse af hvorvidt det overhovedet kan give mening, at kalde militærets forberedelse til og udførelse af krigsaktiviteter med uundgåelig destruktion af mennesker både psykisk og fysisk og af fysiske ressourcer, for en bæredygtig indsats for miljø- og klima?

Og uanset om det skulle lykkes eller ej at udvikle fossilfrie energiformer til brug for krigens nødvendige mobilitet?

Eller selv om det lykkes at minimere forbruget af knappe naturressourcer til planlagte effektive ødelæggelser af andre uerstattelige ressourcer? Hvilket i sidste ende kunne være med brug af atombomber, som så ville blive civilisationens endeligt. Måske vil den ikkevoldelige konfliktløsning være den sande grønne konfliktløsningsstrategi? – Og grønne livsstil?

Interviewet med Palle Bendsen fra NOAH foregik d. 2. januar 2021

Interesserede er velkomne til at henvende sig til Palle Bendsen på mailadressen pnb@ydun.net Mijøorganisationen NOAH, som Palle Bendsen er aktiv i, har hjemmesiden https://www.noah.dk/  og Facebooksiden https://www.facebook.com/miljoeretfaerdighed

Palle Bendsen er også aktiv i folkebevægelsen Forbyd Atomvåben, som har hjemmesiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ og FB-siden https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/

Man kan også høre foredrag af Palle Bendsen fra fredsfestivalen i Aarhus i oktober 2019 på https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/191026Intr0-tilFredsfestivalAfCarstenAndersen96.htm

og  i maj 2019   om klimaforværringen og militarismens onde spiral https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/190520PalleBendsenKlimaogkrig96.htm  

og i 2013 https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/130614PalleBendsenKlimaogKrig64.htm 

Mht. omtalen af borgerforslaget om at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, så er linket https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087 

Men husk at evt. støtte skal gives inden d. 20. januar 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle Bendsen, NOAH og Forbyd Atomvåben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt kan man finde mange podcasts om kampagnen mod atomvåben på ”Flygtninge og Fred”s hjemmeside   https://flygtningeogfred.dk/  og specielt vedr. fred på https://flygtningeogfred.dk/category/fred/  Her skal fremhæves konfliktforsker Ole Wævers foredrag på https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/ samt fredsforsker Jan Øberg på https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/

 

Skriv et svar