Tue Magnussen om Udenrigsministerens negative svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark

Netradioen ”Flygtninge og Fred” bringer her et interview med cand mag Tue Magnussen som er aktiv i ”Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark”. Tue Magnussen udtrykker her sin personlige begrundede mening om hvad man må opfatte som udenrigsministerens skuffende gentagelse af  tidligere til dels usaglige afvisende svar givet på hele regeringens vegne på ”Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark”s opfordring til dansk deltagelse som observatør på Statspartsmødet i Wien for stater, som har tilsluttet sig FN-traktaten om forbud mod Atomvåben. (Lydlink er nederst)

Interviewet blev optaget d. 16. juni 2022 på Bornholm under Folkemødet, hvilket har forsinket udgivelsen til d. 24. juni.

24. juni er samtidigt afslutningsdagen for Statspartsmødet i Wien for de 65 stater, som (foreløbigt) har tilsluttet sig FN-traktaten om forbud mod Atomvåben, men som også er åben for andre stater som observatører, hvilket andre NATO-medlemslande som Norge, Tyskland, Holland og Belgien har valgt at gøre samt NATO-ansøgerlandene Sverige og Finland, men altså ikke Danmark, som dermed har valgt at isolere sig fra NATO-nabolandene men også at træde ud af det gode nordiske fællesskab.

Desuden fortæller Tue Magnussen om hele forløbet med ICAN, kampagnen for et globalt forbud mod atomvåben, som fik sin første succes med FNs generalforsamlings vedtagelse af en traktat om forbud med atomvåben tilbage i 2017 med et flertal på 122 medlemsstater, og som trådte i kraft d. 22. januar 2021 efter at 50 staters parlamenter også havde fået ratificeret forbudstraktaten og som siden da hidtil er blevet ratificeret af yderligere 15 stater. Og mange flere er på vej da indtil nu 86 regeringer har underskrevet traktaten med henblik på ratificering i parlamenterne.

Endelig hører man helt aktuelt nyt fra Tue Magnussen om et opfølgningsmøde nu efter Wienkonferencen om det videre arbejde for afskaffelse af atomvåben, som holdes mandag d. 27. juni kl 17 hos DJØF i Gothersgade 133, 1123 København K med deltagelse af Beatrice Finn forperson for ICAN globalt, diplomaten John Kjærulf og fredsforsker Ole Wæver, Chr. Juhl og forhåbentligt Martin Lidegaard m.fl. politikere, hvilket uddybes i lydklippet

Links til de omtalte dokumenter mm:

Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmarks henvendelse til stats-, -forsvars- og sundhedsministeren 220511Forbyd-Atomvaabens-aabne-brev-til-regeringen

Udenrigsminister Jeppe Kofods svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark 220609UM-Jeppe-Kofods-svar-paa-brev-fra-Forbyd-Atomvaaben-ICAN-DK

Følg løbende Statspartskonferencen i Wien på ICAN Internationals hjemmeside https://www.icanw.org/the_treaty_updates

Man kan bl.a. finde yderligere oplysninger på Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmarks hjemmeside http://www.atomvaabenforbud.nu/ med Webmaster Palle Bendsen pnb@ydun.net

og Facebookside ”Atomvåbenforbud.nu” https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

Kontaktperson til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark: Hasse Schneidermann med mailadressen  hasse.schneidermann@gmail.com

Tue Magnussen, som blev interviewet har mailadresen tuemagnussen@gmail.com

På nettradioen ”Flygtninge og Fred”  https://flygtningeogfred.dk/ er man velkommen til at bruge søgerubrikken (på forsiden for oven til højre) til at høre podcast om  atomvåbenproblematikken ved f. eks at søge på ”forbyd atomvåben”

Tue Magnussen – aktiv i Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark

1 tanke om “Tue Magnussen om Udenrigsministerens negative svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”

  1. Dear Bob thank you for that ray of hope in the dark place we seem to be in just now. I pray that whatever may befall is in the coming days, places like the lagoon will rise again in resurrection perfection.

Skriv et svar