Jørn Boye Nielsen fra tænketanken RIKO, vurderer Folkemødet 22 på godt og ondt

Vi hører her et interview med Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning d. 19. juni 2022 om Folkemødet på Bornholm i dagene 16-18 juni 2022. Det drejer sig ikke mindst om udenrigspolitikken, farvet af krigen i Ukraine. Men der tales også om de unge klimaengagerede og flygtninge og etniske minoriteters kampe for at skaffe sig ordentlige vilkår i et modvilligt samfund, bl.a. for at få lov at deltage i det danske demokrati, som er ved at halte mht. alles lige stemmeret. Og vi oplever et Folkemøde, hvor kun store velbeslåede organisationer har råd til at leje telte og på den måde afspejler det ulige samfund. Men vi er nok med igen til næste år som en arena som det giver mening at kæmpe videre på.

Jørn Boye Nielsens organisation, Rådet for International Konfliktløsning, er både en tænketanken af frivillige og en forening for alle interesserede. Rådet for International Konfliktløsning har hjemmesiden https://www.riko.nu/ og Facebooksiden ”RIKO – Rådet for International Konfliktløsning” https://www.facebook.com/Raadetforinternationalkonfliktloesning

Jørn Boye Nielsen har selv arbejdet mange år som lærer på Den Internationale Højskole og er medforfatter til bl.a. lærebogen ”International Konfliktløsning” udgivet på forlaget Samfundslitteratur.

Jørn Boye Nielsen kan kontaktes på mailadressen jornboye@gmail.com

På nettradioen ”Flygtninge og Fred”  https://flygtningeogfred.dk/  er man velkommen til at bruge søgerubrikken (på forsiden for oven til højre) til at høre flere tidligere interviews med Jørn Boye Nielsen og også andre ved at søge på emne

Jørn Boye Nielsen, næstforperson i RIKO
Folkemødet 16-19. juni 2022

1 tanke om “Jørn Boye Nielsen fra tænketanken RIKO, vurderer Folkemødet 22 på godt og ondt”

Skriv et svar