Jørgen Dragsdahls syn på atomvåbens farlighed og FNs forbudstraktat med 40 års journalist-erfaring.

Som led i oplysningskampagnen om atomvåben her forud for deadline d. 20. januar 2021 for borgerforslaget: ”Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben” og FN-forbudstraktatens ikrafttræden d. 22. januar, så kommer her et enestående interview med journalist Jørgen Dragsdahl, som med sine veldokumenterede oplysninger om atomvåben og ledende politiske og militære kredses syn på atomvåben i både USA-NATO-landene i vest som i Sovjetunionen-Warszawapagten i øst i høj grad var med til at åbne danskernes øjne for 1980ernes igangværende atomkaprustnings farlighed, så folk organiserede sig i store fredsbevægelser for at få stoppet kaprustningen på atomvåben, hvilket også langt hen lykkedes.

Men nu giver vi ordet til Jørgen Dragsdahl som blev interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred d. 15. januar 2021. Adressen på Jørgen Dragsdahls hjemmeside er https://www.dragsdahl.dk/ Her finder man et rigt udvalg af Dragsdahls artikler om aspekter af sikkerhedspolitik inklusive atomvåben samt kontaktmuligheder til Dragsdahl. Og her er Facebooksiden ” Jørgen Johannes Dalitz Dragsdahl” jf.  https://www.facebook.com/jorgen.dragsdahl

I øvrigt kan man finde mange podcasts om kampagnen mod atomvåben på ”Flygtninge og Fred”s hjemmeside   https://flygtningeogfred.dk/  og specielt vedr. fred på https://flygtningeogfred.dk/category/fred/   Her skal fremhæves konfliktforsker Ole Wævers foredrag på https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/  samt fredsforsker Jan Øberg på https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/   Og endelig Klaus Arnung fra Danske læger mod Kærnevåben om ICANs nye pjece om atomvåbnene og deres farlighed: “Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser” på https://flygtningeogfred.dk/om-icans-nye-pjece-om-atomvaabens-sundhedsfarlighed-af-laegen-klaus-arnung/

Vil man støtte Borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087 ,så er det lige op over da det skal ske allersenest d.20. januar. Ifølge Klaus Arnung, så er der et stort flertal – også i Danmark – som støtter et forbud mod atomvåben, men hvis befolkningen i Danmark vil fortælle til politikerne, at det nu skal være alvor, så er det nødvendigt at støtte borgerforslaget.

Journalist Jørgen Dragsdahl

 

Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod Atomvåben

Skriv under på borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten mod Atomvaaben

 

Skriv et svar