Om ICANs nye pjece om atomvåbens sundhedsfarlighed af lægen Klaus Arnung

Formanden for Danske Læger mod Kærnevåben, Klaus Arnung fremlægger her nogle ubehagelige facts og modelberegninger om hvad en atomkrig kan medføre mht. destruktion af mennesker og jordkloden som hjem for mennesker. Og at for en læge, så er der kun forebyggelse gennem afskaffelse af atomvåben der vil være effektiv. Interviewet til Flygtningeogfred.dk og Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev optaget d. 3. januar 2021.

Lægen Arnungs informationer er i høj grad hentet fra ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, nyopdaterede pjece ”Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser”. Du kan selv mens du lytter til Klaus Arnung så læse pjecen og bladre i den med brug af linket https://flippage.impleoweb.no/spg/22c51f437d6b4fda994bb44837023850/3911964.pdf#page=1 .

Den interviewede læge og formand for Danske Læger mod Kærnevåben, Klaus Arnung kan kontaktes på mailadressen k.arnung@dadlnet.dk

Man kan høre et tidligere interview med Klaus Arnung om atomvåben  i 2017,  det år da ICAN fik Nobels fredspris for indsatsen for FN-traktaten mod Atomvåben: https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171010ClausArnungICANAvaabenforbud96.htm 

Og adressen på hjemmesiden for Danske Læger mod Kærnevåben er https://danskelaegermodkernevaaben.dk/ . Og Danske Læger mod Kærnevåben er også medlem af  lægernes internationale organisation, International, Physicians for the Prevention of Nuclear War, er https://www.ippnw.org/  og hovedkraft bag den omtalte ICAN-pjece.

Klaus Arnungs organisation Danske Læger mod Kærnevåben er også samarbejdspartner i ICAN der har hjemmesiden https://www.icanw.org/ .

I Danmark er Klaus Arnung også aktiv i folkebevægelsen Forbyd Atomvåben, der har hjemmesiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ og Facebooksiden Atomvaabenforbud.nu https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

I øvrigt kan man finde mange podcasts om kampagnen mod atomvåben på ”Flygtninge og Fred”s hjemmeside   https://flygtningeogfred.dk/  og specielt vedr. fred på https://flygtningeogfred.dk/category/fred/  Her skal fremhæves konfliktforsker Ole Wævers foredrag på https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/ samt fredsforsker Jan Øberg på https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/

Vil man støtte Borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087 ,så er det lige op over da det skal ske allersenest d.20. januar. Ifølge Klaus Arnung, så er der et stort flertal – også i Danmark – som støtter et forbud mod atomvåben, men hvis befolkningen i Danmark vil fortælle til politikerne, at det nu skal være alvor, så er det nødvendigt at støtte borgerforslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand for Danske Læger mod Kærnevåben Klaus Arnung der holdt oplæg

Skriv et svar