Opinionsundersøgelse: 78% af danskerne siger ja til FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Hør Jessie Seehuusen herom

Den 23. januar 2021, dagen efter FNs traktat om forbud mod atomvåben trådte i kraft, skal vi her høre en af initiativtagerne til den danske kampagne ”Forbyd atomvåben”, Jessie Seehuusen fremlægge resultaterne af den danske del af en opinionsundersøgelse om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, som blev foretaget i november 2020 af firmaet YouGov. Hertil drøfter Jessie Seehuusen hvordan resultatet kan forstås og hvilke indsatser for at få det danske folketing og regering til at tilslutte sig FNs traktat om forbud mod atomvåben, som undersøgelsen kan inspirere til.

Bilag: Jessie Seehuusens oversigt over opinionsundersøgelsens væsentligste resultater: 210122Jessies-oversigt-overOpinionsud-resultaterHT-TPNW-YouGov  Som dokumentation lægges her et link 210123-202011_Results for_ICAN_Nuclear-weapons_Denmark til YouGov’s originale regneark med alle tallene fra undersøgelsen, så interesserede også selv har mulighed for at fortolke opinionsundersøgelsen.

Jessies omtalte lysshow på Christiansborgs mure, hvor Folketinget har til huse, kan ses via linket https://fb.watch/3dpti35tV-/

Det omtalte foredrag af dr.jur. Gro Nystuen, “Folkeretten og det nye forbud imod atomvåben”, er linket til HER: https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171211Dr.jurGroNystuen-NuclearWeaponsUnderInternationallaw96.htm

Folketingsdebatten om Danmarks tilslutning til FN-traktaten om forbud mod Atomvåben, kan høres på linket  her ca. 4 timer og 42 min. inde:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/salen/53.aspx?as=1#player
Forbyd Atomvåbens Facebookside hedder  “Atomvaabenforbud.nu” som ligger på https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156
Og hjemmesiden hedder også “Atomvaabenforbud.nu” med adressen: http://www.atomvaabenforbud.nu/

ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  findes på  https://www.icanw.org/

Den omtalte nyhedsmail,  “Arnes mail”, kan findes på https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190 eller på højre side af  forsiden på  https://flygtningeogfred.dk/

I øvrigt kan man finde mange podcasts om kampagnen mod atomvåben på ”Flygtninge og Fred”s hjemmeside  på https://flygtningeogfred.dk/category/fred/   Her skal fremhæves konfliktforsker Ole Wævers foredrag på https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/  samt fredsforsker Jan Øberg på https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/   Desuden Klaus Arnung fra Danske læger mod Kærnevåben om ICANs nye pjece om atomvåbnene og deres farlighed: “Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser” på https://flygtningeogfred.dk/om-icans-nye-pjece-om-atomvaabens-sundhedsfarlighed-af-laegen-klaus-arnung/

Resultat fra opinionsundersøgelsen om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessie Seehuusen, engageret i  kampagnen Forbyd Atomvåben

Skriv et svar