Tue Magnussen kommenterer Folketingsdebatten om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben

Det var d. 25. januar 2021 ,at ”Flygtninge og Fred” interviewede cand.mag., tidligere universitetsunderviser og RCT-medarbejder samt mangeårige debattør Tue Magnussen om hans analyse af folketingsdebatten om Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, som især kom til at dreje sig om den socialdemokratiske regerings placering af atomvåben i sin sikkerhedspolitik – både aktuelt og på længere sigt. Kunne man forestille sig at Socialdemokratiet i den forestående debat om en ny sikkerhedspolitik der skal bygge på socialdemokratiske værdier stadig skal bygge på en atomar afskrækkelsespolitik, når man tænker tilbage på Socialdemokratiets historie som et parti der tidligere har arbejdet for international afspænding?

Der blev også debatteret den væsentlige opinionsundersøgelse, som også vedlægges her som bilag. Desuden taltes om modtagelsen i Danmark af de events og oplysningsaktiviteter som de danske ICAN-samarbejdspartnere i Forbyd Atomvåben var lykkedes med at stable på benene den 22. januar på dagen hvor FN-traktaten om forbud mod atomvåben blev international lov for især de 52 lande som på nuværende tidspunkt har ratificeret traktaten.

Bilag: Folketingsdebatten om DKs tilslutning til FN-traktaten om forbud mod Atomvåben, TPNW, kan høres her ca. 4 timer og 42 min. inde:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/salen/53.aspx?as=1#player

Den fulde tekst af FN-traktaten om forbud mod atomvåben , TPNW, kun på engelsk desværre: https://www.icanw.org/the_treaty Her kan man også følge dens status mv.  –  Og i grafisk udgave: How the TPNW Works:  210118How_the_TPNW_Works-1

Jessie Seehuusens oversigt over opinionsundersøgelsens væsentligste resultater: 210122Jessies-oversigt-overOpinionsud-resultaterHT-TPNW-YouGov   Som dokumentation lægges her et link 210123-202011_Results for_ICAN_Nuclear-weapons_Denmark  til YouGov’s originale regneark med alle tallene fra undersøgelsen, så interesserede også selv har mulighed for at fortolke opinionsundersøgelsen. 

Links til Tue Magnussens indlæg som refereres til https://globalnyt.dk/content/fn-traktat-mod-atomvaaben-affoeder-folketingsdebat og

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/debattoer-fn-traktat-er-et-paradigmeskifte-i-synet-paa-atomvaaben 

Den omtalte nyhedsmail,  “Arnes mail”,(med både tekster og podcasts) kan findes på https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190 eller på højre side af  forsiden på  https://flygtningeogfred.dk/

22/1-Overblik: Forbyd Atomvåbens pressemeddelelse d. 22. januar 2021 om ikrafttrædelse af  FN-traktaten om forbud mod atomvåben , TPNW https://39a1dcfb-3d83-41b0-af0e-58da0252aec8.filesusr.com/ugd/bdb796_a97b7a141f3e40ccb02118bde0051b30.pdf 

Forbyd Atomvåbens Facebookside hedder  “Atomvaabenforbud.nu” som ligger på https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156
Og hjemmesiden hedder også “Atomvaabenforbud.nu” med adressen: http://www.atomvaabenforbud.nu/

Nobelpristager ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  findes på  https://www.icanw.org/

Fmd Beatrice Fihn: DK bryder international lov: https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/ngo-om-manglende-dansk-stoette-til-atomtraktat-i-vil-bryde-international-lov

I øvrigt kan man finde mange podcasts om kampagnen mod atomvåben på ”Flygtninge og Fred”s hjemmeside  på https://flygtningeogfred.dk/category/fred/   Her skal fremhæves konfliktforsker Ole Wævers foredrag på https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/  samt fredsforsker Jan Øberg på https://flygtningeogfred.dk/oeberg-om-hvorfor-danmark-skal-stoette-fns-forbud-mod-atomvaaben-som-foerste-skridt-i-en-fredspolitik/   Desuden Klaus Arnung fra Danske læger mod Kærnevåben om ICANs nye pjece om atomvåbnene og deres farlighed: “Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser” på https://flygtningeogfred.dk/om-icans-nye-pjece-om-atomvaabens-sundhedsfarlighed-af-laegen-klaus-arnung/Og mht FN-traktaten om forbud mod atomvåbens placering i folkeretten: Foredrag af dr.jur. Gro Nystuen, “Folkeretten og det nye forbud imod atomvåben” er linket: https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/171211Dr.jurGroNystuen-NuclearWeaponsUnderInternationallaw96.htm

Tue Magnussen træffes på mailadressen tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussen på Folkemødet i 2014 i Fredsministeriums telt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christian Juhl EL på Folketingets talerstol d. 22. januar 2021

Skriv et svar